Uzturēšanās atļauja
Menu ...
Tips:
Pirkt/īrēt:
Vieta:
Street:
Reģions:
Cena:
 


Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļaujas noformēšana pērkot īpašumu Latvijā

Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt ārzemnieks, kurš ir ieguvis apbūvētu funkcionāli saistīto nekustamo īpašuma objektu, kura vērtība vismaz ir 250 000 eiro, un tajā pašā laikā atbilst šādām prasībām:

 • nav un nekad nav bijis īpašuma nodokļa parāds;
 • maksājumi no darījuma kopējām izmaksām tika izpildīti, izmantojot bezskaidras naudas maksājumus;
 • īpašums iegūts no Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, no dalībvalstis no Eiropas Savienības, no Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju, kas ir nodokļu maksātājs noteiktajā kārtībā nodokļu likumdošanas Latvijas Republikā, vai fiziska persona, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš uzturas Latvijā ar derīgu uzturēšanās atļauju, kura izsniegta Latvijas Republikā ;
 • kopējā kadastrālā īpašuma vērtība pirkšanas brīdī sastāda vismaz 80 000. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka nekā minēta, tad kopējāi nekustamā īpašuma vērtībai ir jābūt ne mazakai neka 250 000 eiro. Nekustama īpašuma vertību novertēt var tikai sertificēts vērtētājs;
 • pieprasot termiņuzturēšanās atļauju ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā piecus procentus no īpašuma vērtības;
 • īpašums nav lauksaimniecības zemes vai mežs:
 1. konsultācijas par imigrācijas un nodokļu likumdošanas Latvijā
 2. konsultācijas par nekustamā īpašuma tirgu Latvijā;
 3. Visas un organizatoriskais atbalsts;
 4. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana iesniegšanai migrācijas departamenta Latvijā un klientu atbalsts;
 5. juridiskais atbalsts pārdošanas un pirkšanas darījumos;
 6. pilns komplekts pakalpojumu uzturēšanās atļaujas Latvijā, pamatojoties uz ieguldījumiem nekustamajā īpašumā.
 7. Palīdzība īpašuma uzturēšanai īpašnieka prombūtnes laikā visā Latvijas teritorijā;

Vairāk informācijas var iegūt pa tālruni, e-pastu vai atstāt pieprasījumu.